Underwood 3 typewriter

More pictures

In het Nederlands

Beste schrijfmachine-compromis

De Underwood-familie fabriceert carbonpapier en typlint - onder meer voor Remington, dat het onder zijn eigen naam verkoopt. In 1893 krijgt John Underwood er te horen dat zijn diensten niet langer nodig zijn: Remington gaat zelf zijn accessoires produceren. John antwoordt droogjes: "Goed, dan ga ik wel mijn eigen schrijfmachines produceren."

Hij snort Franz X. Wagner op, een uiterst ervaren ingenieur die al meer schrijfmachines op zijn naam heeft staan. En net zijn recept voor de ideale machine heeft geoctrooieerd. Underwood gelooft in hem en financiert de productie. De Underwoods worden de succesrijkste schrijfmachines ooit.

Stormenderhand

De Underwood komt in 1895 op de markt en lost zijn beloften méér dan in. Hij verovert stormenderhand de kantoren, niet in het minst omdat je eindelijk kunt zien wat je typt. De merken van de Union Typewriter Company - met Remington voorop - weren zich als een duivel in een wijwatervat: 'visible writing' zal nooit opkunnen tegen hun 'blind typewriters'. De geschiedenis geeft hen ongelijk, zeker wanneer de Underwood 5 zijn intrede doet.

Best typewriter compromise

The Underwood family produce carbon paper and ribbon - among others for Remington, who sells it under its own name. In 1893, John Underwood is told that his services are no longer required: Remington is going to produce its own accessories. John answers dryly: "Okay, I'll produce my own typewriters then."

He seeks out Franz X. Wagner, a very experienced engineer who already has a number of typewriters to his name. He has also just patented his recipe for the ideal machine. Underwood believes in him and finances the production. The Underwoods become the most successful typewriters ever.

By storm 

The Underwood comes onto the market in 1895 and more than keeps its promise. It takes the offices by storm, one of the reasons is that you can at last see what you are typing. The brands of the Union Typewriter Company - with Remington leading - put up one 'helluva' fight: 'visible writing' will never beat their 'blind typewriters'. History proves them wrong, especially when the Underwood 5 puts in an appearance.

 

Underwood 3

  • Type : frontstrike, four bank
  • This machine dates from ?
  • Its production started in 1901
  • Serial number : 1-20044-9R-12

Underwood 3 : links

 

< Previous | Next >

 

 

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean