Smith Premier 10A typewriter

More pictures

In het Nederlands

Dubbel toetsenbord

De eerste en enige neerklopper van Smith Premier, waarbij je - na 20 jaar - eindelijk kunt zien wat je typt! Helaas te laat: de concurrenten hebben de markt al ingepalmd.

Ook Remington zit in hetzelfde schuitje. Het lanceert zijn eerste 'visible machine' (de Remington 10) op hetzelfde moment als de Smith Premier 10. En herovert een stukje van zijn marktaandeel op Underwood.

Smith Premier niet. Waarom? Omdat het even halsstarrig vasthoudt aan het dubbele toetsenbord. Dat is natuurlijk fraai om als unique selling point mee uit te pakken in je reclame. Maar wat baat het, als het in de praktijk een nadeel blijkt?

Blind typen onmogelijk

Want intussen is het 'blind' typen gemeengoed, waarbij de handen rusten en alleen de vingers bewegen. En dat lukt niet op de 84 toetsen in 7 rijen van de Smith Premier. In snelheidswedstrijden delven Smith Premier-typisten dan ook steevast het onderspit tegenover collega's op een enkel standaard-toetsenbord. Toch sleept de doodstrijd van het dubbele toetsenbord nog aan tot in 1921. Daarna verschijnt de merknaam 'Smith Premier' alleen nog op standaard Monarch- en Remingtonmachines.

Double keyboard

Smith Premier's first and only 'downstriker'. After 20 years, you can at last see what you are typing! Sadly, it is too late: the competitors have already nabbed the market.

Remington is also in the same boat. It launches its first 'visible machine' (the Remington 10) at the same time as the Smith Premier 10 and wins back part of its market share from Underwood.

Not Smith Premier. Why? Because it obstinately holds on to its double keyboard. This is great to splash out with a unique selling point in an advertisement. But does this help if it turns out to be a disadvantage in practice?

Blind typing impossible

In the meantime, blind typing has become the norm; the hands rest and only the fingers move. This is impossible on the 84 keys of the 7 rows of the Smith Premier. In speed competitions, the Smith Premier typists always come off worst in comparison to their colleagues on a single standard keyboard. Yet the death struggle of the double keyboard carries on till 1921. After that, the brand-name 'Smith Premier' only appears on standard Monarch and Remington machines.

 

Smith Premier 10A typewriter

  • Type : frontstrike, full keyboard
  • This machine dates from 1915
  • Its production started in 1908
  • Serial number : SA 50545

Smith Premier 10A : links

 

< Previous | Next >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean