Remington Standard 10

 

More pictures

In het Nederlands

Tegen beter weten in

Ook in de eerste jaren van de twintigste eeuw blijft Remington zweren bij zijn traditionele onderkloppers. Dat zijn allemaal look-alikes van de Remington 2, waarop je niet ziet wat je schrijft. Tegen beter weten in, want sinds de Underwood in 1895 op de markt is, irukt 'visible writing' onstuitbaar op.

Vindt u de 'Standard' in de Remington-modelnamen dan wat misplaatst? Een 'standaard' die er geen meer is? Hoeft niet, want Remingtons 'Standard' stamt nog uit 1886, toen de Standard Typewriter Manufacturing Company de schrijfmachine-tak van E. Remington & Sons kocht.

De consument heeft het laatste woord

In 1908 zwicht Remington dan toch voor de druk van de markt met deze Remington 10. Maar daar blijft het dan ook bij voor het conservatieve bedrijf. De typemachine oogt nog altijd negentiende-eeuws met zijn vier hoekpilaren en ook mechanisch blijft alles bij het oude. De typearmen zijn afzonderlijk vastgeschroefd zoals in de allereerste schijfmachine, de Sholes & Glidden. Hoewel Underwood en al zijn volgelingen dag in dag uit bewijzen dat een gemeenschappelijk kamsegment bedrijfszekerder is.

Overstag

Pas in 1920 geeft het koppige Remington toe. Zonder veel rumoer herwerkt het  de Remington 10 van kop tot teen. En in 1923 krijgt hij als De Remington 12 een gesloten jasje dat hem ook wat stiller maakt. Dat past in de bedrijfsvisie na de overname van de Noiseless.

Against better judgment

At the onset of the 20th century, Remington still swears by its traditional 'upstrikers'. These are all Remington 2 lookalikes where you cannot see what is typed. This is against better judgment as, since the Underwood came onto the market in 1895, the advance of 'visible writing' is unstoppable.

Do you think that 'Standard' in the name of the Remington models is slightly misplaced? A 'standard' that is no longer one? You don't have to, Remington's 'Standard' originates from 1886, when the Standard Typewriter Manufacturing Company bought the typewriter branch from E. Remington & Sons.

The consumer has the last word

In 1908, Remington bows to the pressure of the market with the Remington 10.
However, that's it for the company with a conservative outlook. The typewriter still looks nineteenth century with its four corner pillars, and mechanically speaking everything remains the same. The type bars are separately screwed down as in the very first typewriter, the Sholes & Glidden. Even though Underwood and all its followers prove, day in and day out, that a shared segment is more reliable.

Changing tack

In 1920, the obstinate Remington finally gives in. Without any fuss, it completely revises the Remington 10. In 1923, as the Remington 12, it is fitted with a closed cover that makes it less noisy. This fits in the company vision after the take-over purchase of the Noiseless.


Remington Standard 10

  • Type : downstrike, four bank keyboard
  • This machine dates from
  • Its production started in 1908
  • Serial number :

Remington Standard 10 : links

 

< Previous | Next >

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean