Rem-Blick

Rem-Blick

More pictures

In het Nederlands

Mislukte comeback

De 'Blick' was in 1893 de eerste écht draagbare schrijfmachine. Vijfentwintig jaar lang blijft zijn ingenieuze typewiel een bedrijfszeker alternatief voor de machines met typearmen. Helaas hinkt hij qua snelheid hoe langer hoe meer achterop. Dat wordt hem fataal.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog schakelt Blickensderfer dan maar over op de productie van een conventionele machine met typearmen. Jammer voor George Blickensderfer, die in 1917 overlijdt. Maar ook voor zijn bedrijf luiden de doodsklokken.

Ultieme zoenoffer

Hoe ironisch dus dat net Remington, de verdediger van conventionele machines bij uitstek, het Blick-productiemateriaal in 1926 opkoopt. En dat het zijn vroegere typewiel-rivaal weer tot leven wekt met een kloon van de dertig jaar oude Blick 5: de Rem-Blick. Maar dan wel zonder het verguisde 'wetenschappelijke 'toetsenbord (DHIATENSOR). Zó gek zijn ze bij Remington nu ook weer niet ...

Twintig jaar te laat of dertig te vroeg?

Toch is het zoenoffer vergeefse moeite: de machine is voorbijgestreefd. En wordt enkele jaren later definitief ten grave gedragen. Hoewel ... definitief!? In 1961 zorgt IBM voor de grootste revolutie sinds het ontstaan van de schrijfmachine met zijn 'golfbal'-design.
Of hoe het typewiel uiteindelijk tóch nog aan het langste eind trekt.

Failed comeback

In 1893, the 'Blick' is the first truly portable typewriter. During the next twenty-five years its ingenious type wheel remains a reliable alternative to machines with type bars. Regrettably, it falls more and more behind with regard to speed. This proves to be fatal.

During the First World War, Blickensderfer decides to switch over to the production of a conventional machine with type bars after all. A pity for George Blickensderfer, who dies in 1917. The death knell also sounds for his company.

Ultimate peace offering

How ironic that it has to be Remington, pre-eminently the advocate of conventional machines, that buys up the Blick production material in 1926. And, with this, gives its former type wheel rival a new lease of life with a thirty year old clone of the Blick 5: the Rem-Blick. This is, however, without the maligned 'scientific' keyboard (DHIATENSOR).  They are not that crazy at Remington ...

Twenty years too late or thirty years too early?

Yet, the peace offering turns out to be a wasted effort as the machine has been surpassed and is definitely carried to its grave a few years later. However, ... definitely? In 1961 IBM brings about the greatest revolution since the invention of the typewriter with its 'golf ball' design.
In other words; how the type wheel comes off best in the end.

Rem-Blick

  • Type : single element type wheel, three bank double shift, (universal keyboard)
  • This machine dates from 1928
  • Its production started in 1927
  • Serial number : KS80075

Rem-Blick : links

 

< Previous | Next >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean