Molle 3 typewriter

More pictures

In het Nederlands

Onderhoudsvriendelijke horlogemaker

Grijs haar krijgt John Molle van schrijfmachines! Hij is goudsmid en horlogemaker in Wisconsin (US). Omdat er uren in de omtrek geen hersteller van schrijfmachines te vinden is, kloppen hun eigenaars bij Molle aan. Die begrijpt niet waarom de Smith Premiers  uit zoveel onderdelen bestaan. En wil bewijzen dat hij beter kan.

Derde keer, goede keer

Dat lukt ... na twee onbevredigende pogingen, komt de Molle 3 in 1918 op de markt. Hij is licht (5 kg), eenvoudig (1000 onderdelen minder) en de helft goedkoper ($50). Bovendien houdt de horlogemaker woord: een Molle is uiterst eenvoudig te herstellen. In enkele seconden demonteer je hem tot chassis, wagen en toetsenbord met typekorf!
De machine is ook heel betrouwbaar: van de eerste 5000 zijn er na twee jaar maar zestien teruggekeerd naar de fabriek voor herstelling.

Staking in staalindustrie nekt Molle

En toch wordt dit hoekige kleinood geen succes. Meer nog: het bedrijf gaat al na vier jaar over de kop, kort na het overlijden van zijn bezieler. De stakingsgolf van eind 1919 in de Amerikaanse staalindustrie speelt een sleutelrol. Hierdoor kan Molle zijn bestellingen niet rond krijgen bij gebrek aan ruw materiaal. En het bedrijf is te jong om grote financiële reserves op te hoesten.

Zelfs een reanimatiepoging als de 'Liberty' door een bedrijf uit Chicago, mislukt.

Easy maintenance watchmaker

The typewriters are making John Molle turn grey! He is a goldsmith and watchmaker from Wisconsin (US). Because there are no typewriter repairers to be found anywhere nearby, their owners turn up on Molle's doorstep. He cannot comprehend why the Smith Premiers have so many parts and wants to prove that he can do better.

Third time lucky

He succeeds ... after two unsatisfactory attempts, the Molle 3 is launched onto the market in 1918. It is lightweight (5 kilos), simple (1000 parts less) and cheaper by half ($50). Moreover, the watchmaker keeps his promise: a Molle is very simple to repair. In seconds, it is demountable to chassis, carriage and keyboard with type basket!
The machine is very reliable: of the first 5000, only sixteen return to the factory for repairs after two years.

Strike in steel industry finishes Molle

This angular gem is, however, not a success. What's more; the factory folds after four years, shortly after the demise of its driving force. The wave of strikes in the American steel industry at the end of 1919 play a major role. Molle cannot complete his orders due to a shortage of raw materials. The company is too young to be able to cough up large financial reserves.

Even trying to bring it back to life with the 'Liberty', made by a company in Chicago, does not succeed.


1920 certificate

Molle 3

  • Type : frontstrike, three bank, double shift
  • This machine dates from ?
  • Its was produced from 1918 to 1922
  • Serial number : 4177

Molle 3 : links

Molle 3 : references

  • ETCetera No. 77, March 2007
    "Adjust or fold, Lessons from the Molle and Corona of 1919"

 

< Previous | Next >

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean