Hammond 2 Universal typewriter

More pictures

In het Nederlands

Eén grote hamer in plaats van vele kleintjes

Slechte alignering, botsende hamertjes ... de eerste machines met typearmen hebben heel wat minpunten. Hammond, een oorlogsreporter, besluit de zaken drastisch aan te pakken: met een schijfmachine zonder typearmen. In de plaats komt één centraal wiel waarop hij de letters naast elkaar monteert: de zogenaamde typependel (type shuttle). Door een druk op een toets draait de juiste letter in positie. Waarna ze aangeslagen wordt door een hamer onder spanning, die achter het blad zit!

Gelijkmatige druk

Zo lost Hammond meteen een ander probleem van de conventionele machines op: die drukken de letters onregelmatig af, volgens de kracht waarmee de typist een toets aanslaat. Een Hammond niet: die typt uiterst regelmatig - een resultaat dat pas door de elektrische machines van de jaren vijftig wordt geëvenaard. Hij heeft dan ook een schare van trouwe volgelingen, die hun neus ophalen voor Remington en konsoorten.
De échte fans verkiezen zelfs het originele Hammond-toetsenbord ...

Alle lettertypes, alle talen

De witte celluloidstrip met twee klemmetjes verraadt nog een fantastische eigenschap van de Hammond: hij kan in alle lettertypes én talen schrijven. In enkele seconden vervang je zijn typewiel met bijvoorbeeld Griekse letters, en klem je het bijhorende spiekbriefje voor het toetsenbord op de strip.

One big hammer instead of many small ones

Bad aligning, colliding hammers... the first machines with type bars have many disadvantages. Hammond, a war reporter, decides to drastically set to work on a typewriter without type bars. They are replaced by one central wheel on which he fits the letters next to one another: the so-called type shuttle. The correct letter revolves into place by pressing a key. It is then struck by a pressurized hammer that is positioned at the back of the paper!

Constant pressure

Hammond immediately solves another problem of conventional machines: they print letters irregularly, depending on the force with which a typist presses a key. A Hammond, however, types very regularly - a result that is only matched by the electronic machines of the nineteen fifties. For that reason he has a following of faithful fans, who look down on Remington and co. The real fans choose the original Hammond keyboard ...

All type faces, all languages

The white celluloid strip with its two clips, reveals another fantastic characteristic of the Hammond: it is able to write in all type faces and languages. In just a few seconds, you can exchange its type wheel, for example, for one with Greek letters and clip the accompanying keyboard notes onto the strip.

Hammond 2 Universal

  • Type : single element, type shuttle, three bank double shift (universal)
  • This machine dates from 1905
  • Its production started in 1905
  • Serial number : 71426

Hammond 2 Universal : links

 

< Previous | Next >

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean