Blickensderfer 5

More pictures

In het Nederlands

Draagbaar, sterk en goedkoop

In 1893 brengt Blickensderfer zijn revolutionaire machine op de markt: de Blick 5. En centraal wiel met 84 karakters vervangt tientallen typearmen. Gn nieuw principe, maar wel fantastisch aan de man gebracht in een kleine en lichte machine - de eerste draagbare. Zijn gebruikers kunnen kiezen uit honderden verwisselbare lettertypen - ook in andere talen. Of voor een aluminium pluimgewichtuitvoering. Ja, zelfs voor een Hebreeuwse versie die van rechts naar links schrijft, of een voor muzieknoten.

Wetenschappelijk toetsenbord

De Blick krijgt een 'wetenschappelijk' toetsenbord mee, dat de vaakst voorkomende letters (DHIATENSOR) het dichtst bij de typist brengt. De onderste rij wordt 70 procent van de tijd gebruikt en de tweede 24 procent - wel, toch in het Engels.

Te traag voor de concurrenten

Helaas kan de Blick twee decennia later niet meer opboksen tegen het snelle geweld van de conventionele machines met typearmen. Remington doet nog een reanimatiepoging, maar daarna gaat het licht uit voor de Blick. Lees meer>

Portable, strong and low-priced

In 1893 Blickensderfer launches his revolutionary machine, the Blick 5, onto the market. One central wheel with 84 characters replaces the many type bars. Not a new principle, yet sold wonderfully as a small, light machine - the first portable. Its users can choose from hundreds of exchangeable type faces - also in other languages. Or even a featherweight aluminum design. Yes, even a Hebrew version that types from right to left or one for music notes.

Scientific keyboard

The Blick is given a 'scientific' keyboard, which brings the most common letters (DHIATENSOR) closest to the typist. The lower row is used 70 per cent of the time and the second row, 24 per cent - well, at least in English.

Too slow for the competitors

Sadly, two decades later, Blick can no longer keep up with the swift force of the conventional machines with type bars. Remington tries to bring it back to life, but it is lights out for the Blick. Read more>

 

 

Blickensderfer 5

  • Type : single element, type wheel, scientific keyboard, three bank, double shift
  • This machine dates from 1896
  • Its production started in 1893
  • Serial number : 99754

Blickensderfer 5 : links

Blickensderfer 5 : refs

 

 

< Previous | Next >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean