Adler 7

More pictures

In het Nederlands

Fietsende adelaar

Het Duitse Adlerwerke maakt fietsen, wanneer de schrijfmachine ook in Europa populair wordt. De adelaar grijpt zijn kans en verwerft in 1898 een licentie voor de productie en verkoop van de Wellington-schrijfmachine, onder zijn Canadese merknaam 'Empire'.

Maar Adler wil meer dan Amerikaans-Canadese machines reproduceren. En dat mag het, want het verwerft ook het recht om ze onafhankelijk te ontwikkelen.

Je eigen concurrent

In 1900 komt de eerste 'echte' Adler op de markt - model 7. Bovenop prijkt een adelaar die neerstrijkt op een ... fiets. De gevleugelde machine slaat al gauw overal ter wereld zijn vleugels uit. Tot ongenoegen van de licentiegever, die beseft dat hij zelf een concurrent heeft gecreëerd.

Verwisselbaar lettertype

Het zal Adlerwerke worst wezen: in 1902 verschijnt de Adler 8 met verwisselbaar lettertype. Later zelfs de Adler 11, die in twee schriftsoorten schrijft, met zes tekens per toets. En met model 15 stapt Adler eindelijk over naar vier toetsenrijen met enkele shift. Wat overigens niet betekent dat de vroegere modellen uit de catalogus verdwijnen.

Vanaf 1913 is er overigens ook een draagbare versie.
Adler blijft schrijfmachines produceren tot in 1995, wanneer Olivetti het opslorpt.

Cycling eagle

The German Adlerwerke (Eagle Company) is producing bicycles when the typewriter becomes popular in Europe. In 1898, the eagle seizes its chance and acquires a license for the production and sale of the Wellington typewriter under its Canadian brand name 'Empire'.

However, Adler wants more than just reproducing American-Canadian machines. It can do so as it also acquires the right to develop them independently.

Your own competitor

In 1900 the first 'real' Adler comes on the market - model 7. An eagle alighting on a... bicycle is displayed on the top. The winged machine soon spreads its wings all over the world. This, to the displeasure of the licenser who realizes that he has created a competitor.

Exchangeable type face

Adlerwerke could not care less: in 1902 the Adler 8 with exchangeable type face is brought out. Later on, the Adler 11, which writes in two typefaces with six symbols per key. With model 15, Adler finally switches to four rows of keys with single shift.
This does not mean that earlier models disappear from the catalogue.

There is also a portable version from 1913 onwards.
Adler produces typewriters until 1995 when Olivetti takes over.

 


 1903

Adler 7

  • Type : frontstrike, thrust action, three bank keyboard with double shift
  • This machine dates from 1905
  • Its production started in 1900
  • Serial number : 18721

Adler 7 : links

 

< Previous | Next >

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top ^

 


All material on this site is protected by copyright, and none may be used without written permission.

 

  Home
  |- a -> z
  |- 1870 -> 1940

  Adler 7
  Archo
  American Index 2
  American (Pullman)
  Bar-Lock (Columbia)
  Bar-Lock (Royal)
  Bennett
  Bing 2
  Blick 5 & 6 & pharm. & 8
  Burroughs
  Burroughs Electric
  Caligraph 2
  Century 10
  Chicago
  Cole Steel
  Commercial Visible
  Continental Standard (early)
  Continental Standard (late)
  Corona 3  & left  & double
  Corona 3 tripod
  Corona 4 - gr, bl, ma
  Corona musical keyboard
  Corona animal keyboard
  Correspondent
  Daugherty
  Dactyle 8
  Densmore 2
  Emerson 3
  Fox 3
  Fox 24
  Franklin 7
  Frolio
  Geniatus
  GSN Junior
  Hall Salem  &  Boston
  Hammond 2
  Hammond 12
  Hammond Multiplex Open
  Hammond Multiplex Closed
  Hammond Folding  &  Maths
  Heady
  Helios
  Ideal A
  Imperial B
  Imperial D  &  Green
  Imperial Good Companion
  Junior
  Kanzler
  Klein-Adler 2
  Lambert 1
  LC Smith 8-10  &  8-11 Secr
  Merz Universal
  Mignon 2 red  &  Black
  Mignon 4
  Molle 3
  Noiseless 4
  Noiseless Portable
  Odell 2
  Oliver 2  &  3  &  5
  Olivetti M20
  Olivetti ICO & Red/Blue/Green
  Olivetti MP1 & Grey/Green
  Olivetti Valentine
  Peoples
  Rem-Blick
  Remington 2
  Remington 10
  Remington 21 Vertical adder
  Remington Noiseless 6
  Remington Portable 1
  Remington Portable 2
  Remington Portable 3b
  Remington Portable Junior
  Remington Bantam
  Remington All New Portable
  Rheinmetall Portable
  Rofa 4
  Royal Standard 1  &  5
  Royal Standard 10
  Royal Portable red
  Royal Junior
  Royal Signet
  Ruf 3
  Salter 7
  Smith Premier 1  &  2  &  4
  Smith Premier 10  &  10c
  Smith Premier Portable 35
  Standard Folding 1  &  2
  Stollwerck
  Typatune
  Underwood 3  &  5
  Underwood portable 3bank
  Underwood port 4bank  &  gold
  Varityper
  Virotyp
  Virotyp desk  &  desk wide
  Wellington 2
  Williams 2
  Williams 4
  Yost 2  &  4  &  10

  Brailler Hall
  Brailler Picht
  Brailler Picht Index
  Brailler Improved Stainsby
  Stenobrailler J.M. Glauser
  Stenotype Grandjean